Decubitus: Onduidelijkheden en ontwikkelingen

Omtrent de behandeling en voorkomen van decubitus is er in de afgelopen decennia veel onduidelijkheid geweest. Enerzijds gedreven door het ontbreken van richtlijnen en anderzijds door het ontbreken van de juiste inzichten.

Al enige tijd is er vanuit de Internationale NPUAP-EPUAP een definitie van decubitus geformuleerd. (Pressure Ulcer Prevention & Treatment, Clinical Practice Guideline’ (EPUAP/NPUAP, 2009).

Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.

De impact van wetenschappelijk onderzoek

Op basis van deze definitie en tal van onderzoeken is inmiddels wel duidelijk dat door de uniforme gradatie en de nodige klinische en wetenschappelijke onderzoeken de richtlijnen steeds duidelijker zijn geworden en dat de preventie haar vruchten afwerpt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere bevorderende of beïnvloedende factoren die worden geassocieerd met decubitus; de betekenis van deze factoren moet nog verder onderzocht worden. Een belangrijke factor hierin zijn bijvoorbeeld vochtletsel en ondervoeding.

De grote uitdaging ligt in het feit dat er in de praktijk een risico beoordeling gedaan wordt. Op basis van bovenstaande gebruiken we inmiddels geen schapenvachten meer en worden de stuit en de hielen niet meer 2 maal daags gewreven.

Opgemerkt dat doordat het zogenaamde “wrijven” in theorie inderdaad niet werkt, maar door het afschaffen van deze handeling wordt het observeren van de risicovolle plekken voor het ontstaan van decubitus bij patiënten minder gestructureerd gedaan. Daar schuilt dus een gevaar met name in tijden van personeelstekorten. Hetzelfde geldt voor het toepassen van de wisselligging.

Door het inzetten van de opgeleide decubitusverpleegkundigen, die zich regelmatig bijscholen en collega’s op de hoogte houdt van ontwikkelingen en inzichten is de kennis toegenomen. In het verleden werd er vanuit de industrie ondersteunt met klinische verpleegkundigen, waarbij er van volledige objectiviteit natuurlijk geen sprake kon zijn.

De invloed van leveranciers

Wat is nu de invloed van de leveranciers in de decubituspreventie als de directe invloed minder is geworden. Marketing is een belangrijke tool die de gebruikers in zekere mate zal beïnvloeden , waarbij wij ons verbazen dat de zogenaamde “heatmapping” alleen te zien zijn in een liggende positie , hoewel de patiënt ook veelal zit. Geeft dit een minder goed resultaat?

De leveranciers , en wij als Novymed natuurlijk ook, blijven ontwikkelen dan wel producten in de markt brengen die weer nieuwe inzichten kan geven. Jammer genoeg kan dit door onder meer de EPUAP niet op de voet gevolgd worden en zit er een vertraging in het documenteren hiervan.

Een goed voorbeeld is de wet van het voortschrijdend inzicht wat betreft het gebruik van Visco elastische materialen in de matrassen in de zorginstellingen.

  • Matrassen

De effecten van traagschuim

Het is onomstotelijk bewezen dat de  druk en schuifkrachten op de huid significant worden vermindert door het gebruik van deze zogenaamde “traagschuim” matrassen. Echter doordat het schuim zachter wordt naarmate het de temperatuur aanneemt van  de patiënt is deze toepassing niet optimaal bij patiënten met bijvoorbeeld koorts. De warmte van de patiënt wordt vastgehouden met mogelijk meer transpireren (lees: vocht) tot gevolg, wat natuurlijk niet gewenst is.

Daarnaast zien we dat doordat  een visco elastisch schuim (memory foam) zich naar het lichaam vormt het mobiliseren van de patiënt moeizamer gaat dan bij een elastiche koudschuim matras. En dus ook is het wissel liggen op deze manier erg lastig en zwaar voor de verpleging.

Maar nieuwe ontwikkelingen vertegenwoordigd door Novymed , zoals matrassen met druk verlagende eigenschappen gelijk aan Visco Elastisch schuim die vanwege een opencellige structuur de warmte beter reguleert en door de elasticiteit en stabiliteit van het schuim de mobilisatie vergemakkelijkt. Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat u onze Eucafeel in de EPUAP richtlijnen terug ziet, maar wij willen u graag in staat stellen om het te testen.

Open voor innovatie - NovyMed

Hiermee willen we aangeven dat wij als Novymed concluderen dat de EPUAP richtlijnen met de risicobeoordelingen en aanbevelingen in samenhang met het adequate optreden van (decubitus) verpleegkundige heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal patiënten met decubitus!

Tot slot concluderen wij dat de EPUAP richtlijnen met de risicobeoordelingen en aanbevelingen in samenhang met het adequate optreden van (decubitus) verpleegkundige heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal patiënten met decubitus.

Het gebruik van Visco elastische matras is  hierbij niet op haar retour. In tegendeel, de matrassen hebben hun nut bewezen. En NovyMed blijft voorlopig leverancier van dergelijke matrassen.

NovyMed blijft ook, op basis van voortschrijdende inzichten, innovaties doorvoeren. Deze innovaties zullen uiteindelijk namelijk één partij ten goede komen: de patiënten.

Meer informatie nodig?

Bel ons via: +31 (0)85 077 33 64 of vul ons contactformulier in: