Hovermatt Air Transfer System

Het Hovermatt Air Transfer System is een uniek transfermatras waarmee de patient door luchtdruk gewichtloos wordt gemaakt en door het team zorgverleners bijna zwevend van het ene ligvlak naar het naastgelegen ligvlak kan worden verplaatst. De benodigde kracht van deze zijwaartse transfer wordt maar liefste met 80 tot 90% verminderd!


Single use of herbruikbaar, een duivels dilemma?

De laatste jaren is er een groeiende trend waar te nemen, waarbij ziekenhuizen zoeken naar mogelijkheden om hun afval te reduceren in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Anderzijds heeft de recente pandemie ons geleerd welke besmettingsgevaren er op de loer kunnen liggen. Welke keuze er ook gemaakt wordt, NovyMed kan beiden ondersteunen.


Hovermatt ook met Split legs verkrijgbaar

Op zichzelf is het Hovermatt systeem al bijzonder, maar wat het nog specialer maakt is de mogelijkheid van een matras in te zetten met gescheiden beensecties (split legs). Dat betekent dat de patiënt op het matras kan blijven liggen, ook als de ingreep vraagt om een abdominale toegang tot de patiënt.


Waar kan de Hovermatt worden toegepast?

De Hovermatt kan ziekenhuisbreed worden ingezet, overal waar patienten transfers aan de orde van de dag zijn. Met name in de SEH- en OK-omgeving biedt het matras grote voordelen, maar doordat het matras röntgendoorlatend is, kan het ook gebruikt worden tijdens Röntgenfoto’s en MRI- en CT-scans.

Er zijn diverse video’s beschikbaar waar het gebruik op de verschillende afdelingen wordt toegelicht.
Bekijk in dit kader de volgende toepassingen:

OK-omgeving: HoverMatt® in the Operating Room
SEH-omgeving: HoverMatt® in the Emergency Department
Radiologie: HoverMatt® in the Radiology Department


Een paar voordelen op een rij:

  1. Lagere werklast voor de zorgverleners door beduidend mindere belasting van de schouders, nek en onderrug.
  2. Comfort, niet alleen voor de zorgverlener, maar vooral ook voor de patiënt die door een vermindering van de trek- en schuifkrachten minder pijnprikkels zal ervaren.
  3. Eenvoudig in gebruik, doordat er geen weerstand is, is het gebruik van de Hovermatt veilig en efficiënt.
  4. Röntgen doorlatend, waardoor het matras ook zonder problemen kan worden toegepast op afdeling voor beeldvormende technieken.
  5. Forse verhoging capaciteit. Geringe krachten betekent minder zorgverleners nodig voor de verplaatsing van de patiënt.