NovyMed – Mobilizing Healthcare


De zorgmarkt is, meer dan ooit, in beweging.

Alleen door dagelijks in onze bedrijfsvoering stil te staan bij deze beweging, zorgen wij ervoor dat we een proactieve en relevante partner zijn voor iedereen. Maar welke bewegingen op het gebied van medisch onderzoek meubilair kunnen we verwachten tussen nu en 2025?

Door veel in contact te komen met de mensen die dagelijks werken in de zorg, zoals: zorgverleners, specialisten, chirurgen, leveranciers, etc. zien wij verschillende ontwikkelingen waarvan we er in dit blog een aantal benaderen.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag?


7 interessante trends en ontwikkelingen binnen de zorg


1. Differentiatie

Er komt steeds meer differentiatie in zorgconsumenten, met als resultaat een toename in de vraag naar maatwerk en klantgericht werken. Dit heeft als gevolg dat er tevens hogere verwachtingen ontstaan over de zorgkwaliteit en ervaring van zorgverleners.

De overheid geeft de zorgverzekeraars meer invloed op het zorgbeleid met het doel de gezondheidszorg een vernieuwingsimpuls te geven, de zorgverlening meer te richten op de behoeften en de wensen van de patiënten en de doelmatigheid in de gezondheidszorg te vergroten.

Een paar voorbeelden hiervan zijn een regionaal ziekenhuis dat zich specialiseert in een zogenaamde “liesbreukstraat” in combinatie met een zogenaamd “single visit” waardoor mensen uit het hele land in een dag de diagnose en eventueel behandeling kan krijgen. Op deze manier wordt de patiënt zeer gericht en efficiënt geholpen.

NovyMed ondersteunt deze werkwijze door de mogelijkheid van BigWheel stretchers waardoor transfers tot een minimum worden beperkt en één verpleegkundige het transport kan doen. Ook zie je de tendens waarbij in de regio door samenwerking van moeder en kind centra in de ziekenhuizen met regionale verloskundige praktijken waardoor er een grotere klanttevredenheid ontstaat.


2. Onveiligheid

In een toenemende mate horen wij dat er een gevoel van onveiligheid ontstaat onder de patiënten. Een van de oorzaken hiervan is de complexiteit van een behandeling, waar een patiënt mee te maken krijgt. De patiënt weet immers vaak niet precies wat er met hem of haar gaat gebeuren.

Dit gevoel van onzekerheid manifesteert zich vervolgens als een gevoel van onveiligheid. Wij van NovyMed zijn van mening dat het juiste materiaal in combinatie met heldere communicatie dit gevoel van onveiligheid onder patiënten weg kan nemen. Denk hierbij aan de cataractoperaties waarbij gebruikt wordt gemaakt van goede patiëntfolders en hij/zij ontvangen wordt in een lounge room en daarna ter voorbereiding in een comfortabele operatiestoel komt te zitten en daarmee de gehele procedure doorloopt en niet middels overtillen op de operatietafel komt te liggen.


3. Ouderenzorg

Mensen leven steeds langer. Dit, in combinatie met de vergrijzing van Nederland, betekent dat er een verschuiving plaatsvindt in de zorg richting de ouderen. Door deze verschuiving gaan ook chronische ziekten een steeds grotere rol spelen. Dit heeft als gevolg dat patiënten steeds vaker en langer met zorg in contact komen.

Een van de speerpunten van NovyMed is het opvangen van deze trend door te blijven innoveren. Bijvoorbeeld door middel van het innoverende antidecubitusmatras, welke de voordelen van traag schuim combineert met de voordelen van een koud schuim matras.


4. Preventie

Om deze tendens richting de ouderen enigszins het hoofd te bieden zien we dat men steeds meer aandacht heeft voor een gezonde levensstijl. Het voorkomen van ziekten en aandoeningen heeft een hogere prioriteit gekregen.

Een voorbeeld hiervan is het bevolkingsonderzoek op darmkanker. Door deze ontwikkeling is de mogelijkheid voor ziekenhuizen om te investeren in ergonomische en comfortabele BigWheel stretchers toegenomen.


5. Technologie

Technologie is altijd in ontwikkeling, zowel op het gebied van de patiënt informatievoorziening als de behandeling van patiënten. Betreft de informatievoorziening zien we een verschuiving van fysiek naar digitaal. Een gevolg van deze verschuiving is meer transparantie in kennis en kunde.

Iedereen kan tegenwoordig op het internet symptomen of klachten opzoeken, om hier vervolgens eigen conclusies aan te verbinden. Ook speelt het imago een steeds grotere rol door deze verschuiving in de informatievoorziening. Tevens betekenen de vernieuwingen in technologie dat er een steeds gerichtere behandeling mogelijk is. Zorg op maat komt hierdoor steeds vaker naar voren.

Wij van NovyMed spelen in op deze ontwikkelingen met o.a. de DOC-serie operatiestoelen. Doordat patiënten weet hebben van projecten binnen ziekenhuizen waarbij concepten met operatiestoelen plaats vinden en de klantgerichtheid voorop staat heeft dat een aantrekkende werking naar ziekenhuizen.


6. Duurzaamheid

Duurzaam is inmiddels niet langer een keuze, duurzaam is een noodzaak. Hiermee wordt de duurzaamheid van de fabricage meegenomen, maar ook de social return, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), code of conduct, duurzaamheid van sociale normen, verpakkingen en groene energie. Dit vraagt van de aanbieder een visie, betrokkenheid en denken en acteren in een breder perspectief. NovyMed voelt zich uitgedaagd en steunt deze ontwikkeling


7. Marktwerking

Ook zien we een verzakelijking van de markt. Omdat het aantal banen in loondienst afneemt, zien we een stijging in het ondernemerschap. Dit alles vindt plaats terwijl de vraag naar goede zorg op maat toeneemt. Met als gevolg: het herinrichten van de zorgketen. Meer fusies van ziekenhuizen met een speciale aandacht voor klantgerichtheid.

Om deze trend het hoofd te bieden ontwikkelt NovyMed een gedifferentieerd aanbod van zorgproducten. Waarbij het principe van de het aanbieden van producten op marktsegmenten (zoals vrouw/moeder kind, dagbehandeling, Spoedeisende hulp) de klant helpt in het maken van haar keuzes.


NovyMed: Innoveren en verbeteren

Wij geloven in “Mobilizing Healthcare.” Het vinden van oplossingen en nieuwe ideeën om de zorg te verbeteren, dat is onze visie. Hierbij delen we de kennis en ervaring van ons team van professionals graag met u. Met als doel: inspelen op de bovengenoemde 7 ontwikkelingen.

De DOC Serie van NovyMed

Een leidend voorbeeld van een product dat inspeelt en bijdraagt aan deze ontwikkelingen is de Dynamische Operatie Stoel, ofwel Dynamic Operating Chair: de DOC One en/of de DOC Ortho.

De DOC mobiele operatiestoel is een elektrisch instelbare en mobiele operatiestoel bedoeld om te worden gebruikt bij poliklinische ingrepen en/of bij klinische ingrepen in combinatie met dag opname.
Het concept draagt bij aan het comfort en veiligheid van de patiënt en voor de ergonomie van de verpleegkundige omdat onder meer de patiënt niet getild hoeft te worde en de stoel zeer makkelijk verrijdbaar is. Daarnaast is de winst te behalen in een efficiënte workflow met een minimale belasting van de staf en patiënt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op basis van onze overtuiging “Mobilizing Healthcare” u op alle vlakken binnen de zorg van dienst kunnen zijn in deze zorgmarkt in beweging.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag?