Manoeuvreerbaarheid

Ziekenhuizen zijn continue in beweging. Of het nu gaat om technische ontwikkelingen, nieuwe behandelmethoden of het constant komen en gaan van patiënten, bezoekers en personeel.

Het is van cruciaal belang dat ziekenhuizen deze beweging zo efficiënt mogelijk op weten te vangen. Een ander woord voor deze beweging is manoeuvreerbaarheid. Terwijl de spelling van het woord vaak problemen geeft, doet de efficiënte uitvoering ervan dit vaak ook.

Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin bedden, stretchers, behandeltafels en stoelen moeten worden verplaatst. Deze processen zo goed mogelijk laten verlopen, vergt kracht, inzet, tijd en aandacht van zowel patiënten als het personeel.

Vaak staan fysieke klachten als rug-, nek- en schouderpijn bij verpleegkundigen in verband met de manier waarop met manoeuvreerbaarheid in ziekenhuizen wordt omgegaan. Daardoor is het voor velen een herkenbaar, telkens terugkerend onderwerp, wat helaas nog steeds onderbelicht blijft.

Aanpak arbeidsrisico's en fysieke belasting

Er worden natuurlijk maatregelen genomen met betrekking tot manoeuvreerbaarheid, zoals bijvoorbeeld het Arboconvenant wat gericht is op de aanpak van de arbeidsrisico’s en fysieke belasting binnen de ziekenhuizen. Er bestaan dus Arbo-brede maatregelen en instrumenten voor de ziekenhuizen in de vorm van een Arbocatalogus, het zogenaamde rug boekje, tilthermometer en een opzet van ergo coaches in de ziekenhuizen.

Deze maatregelen bewijzen hun waarde in de praktijk. Zo is er inmiddels erkenning voor het probleem ontstaan en wordt er tussen ziekenhuizen gecommuniceerd over oplossingen. Helaas betekent dit niet dat de fysieke klachten compleet uit het beeld zijn verdwenen. De  langdurige- en onregelmatige werktijden als resultaat van de huidige personeelstekorten, maken dit onmogelijk. Daarnaast is de zogenaamde transfer van de steeds zwaarder wordende patiëntengroep een bijkomend probleem dat zorgt voor een toename in fysieke klachten.

Meer dan alleen Arbo-gerelateerde maatregelen

Wij geloven dat er naast de hierboven genoemde preventieve Arbo-gerelateerde maatregelen, ook op conceptniveau dient te worden nagedacht over de manoeuvreerbaarheid. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten. Bovendien zijn wij van mening dat er ook afdeling overschrijdend gekeken dient te worden naar de toepasbaarheid van beweging. Denk hierbij aan de verpleeg-, chirurgie-, onderzoeks-, intern transport- en OK-transport. Daarom besteden wij, als NovyMed, veel aandacht aan de manoeuvreerbaarheid en ergonomie van onze producten. NovyMed: Mobilizing Healthcare.

Zo bestaat ons assortiment o.a. uit stretchers met de zogenaamde BigWheel functionaliteit. Deze functie zorgt ervoor dat, met de hulp van het Big Wheel in het midden van de stretcher, de opstartinspanning met wel 45% gereduceerd wordt, en de stuurinspanning met 60 procent ten opzichte van een vijfde wiel. Daarnaast is het mogelijk om endoscopieën op deze stretcher uit te voeren zonder transfer van de patiënt.

  • Prime

  • Prime E

  • Prime X

Daarnaast beschikken we over een operatiestoel, waarin de patiënt gedurende zijn gehele verblijf in het ziekenhuis, kan blijven zitten. Van de ontvangst, verkoeverkamer tot de operatiekamer en omgekeerd. Waarbij een centrale aandrijving en besturing de verplaatsing van de patiënt vele malen lichter gaat dan bij een ziekenhuisbed, waarbij ook nog eens verschillende transfers gedaan moeten worden.

  • DOC Classic

Wij van NovyMed zijn ervan overtuigd dat met producten als de BigWheel Strechter en de DOC operatiestoel, we de fysieke belasting en -klachten van personeel en patiënten kunnen bijdragen aan een zorgsector waar fysieke belasting en -klachten worden teruggebracht tot een minimum. Daarnaast verdient het manoeuvreren en verplaatsen van bedden, behandeltafels, tilliften en rolstoelen nog steeds aandacht  van ergo coaches. Bovendien kan ook het ziekenhuispersoneel zelf zijn steentje bijdragen door elkaar te corrigeren in de praktijk.

Meer informatie nodig?

Meer weten over onze oplossingen? Neem dan contact op met één van onze experts op het gebied van manoeuvreerbaarheid, zij staan u graag te woord.