Best Value Approach: Expertise vs. Gezond verstand

Tijdens het Best Value Vrienden Congres in Apeldoorn op 13 oktober j.l. werd het ons al snel duidelijk:  de aanpak van aanbesteding via de Best Value Approach zorgt niet alleen voor een prestatie inkoop maar ook voor een prestatie verkoop.

Niet alleen NovyMed, maar ook veel inkopers van zorginstellingen zijn inmiddels op de hoogte van deze aanpak en overwegen de stap tot deze manier van aanbesteden.

How to know everything without knowing anything!

Prof. Dr. Dean Kashiwagi

Wat is de Best Value Approach?

De Best Value Approach, is een gedachtengoed van Prof. Dr. Dean Kashiwagi. Deze overtuiging houdt in dat keuzes het best gemaakt kunnen worden als deze worden onderbouwd door natuurwetten. Wat zijn natuurwetten? Een natuurwet voorspelt altijd de toekomstige uitkomst, hetgeen het maken van een keuze vergemakkelijkt. De zwaartekracht is hier een voorbeeld van. Als men een object in de lucht loslaat, zal het op de grond vallen, dit weten we dankzij de zwaartekracht.

Als de Best Value Approach het maken van een keuze vergemakkelijkt is het logisch dat deze wordt toegepast op het doen van aanbestedingen. Met behulp van simpele, logische argumenten de aankooppartij overtuigen. Deze manier van aanbesteden wordt ook wel Prestatie-inkoop genoemd.

Aanbesteden volgens de methodiek van Best Value

Aanbesteden volgens de methodiek van Best Value vraagt, om een nieuwe manier van denken over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Best Value betekent een verschuiving van ‘controleren en beheersen’ naar ‘loslaten en vertrouwen’, van ‘sturen door de opdrachtgever’ naar ‘laten leiden door de opdrachtnemer’. De opdrachtgever faciliteert alleen, de opdrachtnemer neemt het initiatief. De kernwaarden van Prestatie-inkoop zijn terug te brengen naar:

  • de expertise van de opdrachtnemer;
  • het transparant maken van de behaalde resultaten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Waarom is NovyMed geïnspireerd door Prestatie-inkoop?

Sinds decennia doen we mee met aanbestedingsaanvragen, maar we worden steeds meer geconfronteerd met appels en peren vergelijkingen, omdat de medische technologie het beslissen voor de inkopende partij steeds moeilijker maakt. Ook zien we nog regelmatig een “pakket van eisen” voorbij komen die vooral is gebaseerd is op historie en niet op recente ontwikkelingen en mogelijkheden. Dat is logisch want je kunt namelijk niet over alle facetten in de markt de kennis hebben.

Daarom biedt de prestatie-inkoop met “How to know everything without knowing anything” mogelijk de sleutel. Het boek van Prof. Dr. Dean Kashiwagi geeft aanknopingspunten, maar ook de boeken “Prestatie inkoop” door Jeroen van de Rijt en “Prestatie verkoop” door Daniëla Verheul zijn verhelderend voor zowel inkopende als verkopende partijen.

Novymed heeft inmiddels al enige ervaring in het deelnemen aan een dergelijke aanbesteding en juicht deze ontwikkelingen toe, omdat we met onze “Mobilizing Healthcare”-filosofie er voor willen zorgen dat u weet wat er zich in de markt afspeelt.

  • Proceed behandelstoel

  • VELA Behandelstoel

Case Study Prestatie-inkoop (Best Value Procurement)

Best Value baseert zich dus op toetsbare, heldere data die ervoor zorgt dat de opdrachtnemer begrijpt welk product wordt aangeschaft. Tot slot even een voorbeeld wat data van een Best Value expert (Erik Mars) op basis van 20 aanbestedingen vanuit de inkoopzijde waarbij hij betrokken is geweest als consultant.

  • Klanttevredenheid gestegen van 6,8 naar een 8,2 stijging 20,5%.
  • Efficiency verbetering van 5%.
  • Financiële besparing, o.b.v. het opgegeven plafondbedrag van 27,7%.

Deze cijfers laten zien dat de aanpak van aanbesteding via de Best Value Approach niet alleen zorgt voor een prestatie verkoop voor de verkopende partij maar ook voor een prestatie inkoop voor de inkopende partij.

Meer informatie nodig?

Meer weten over de Best Value Approach? Neem dan contact op met één van onze account managers, zij staan u graag te woord.